PXL_20240329_160159987.MP.jpg

PXL_20240329_160159987.MP.jpg29.03.2024 17:01 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg Google Pixel 7a + Pixel 7a back camera 5.43mm f/1.89 f/1.9 20.0ms 5.4mm (≙ 25mm) ISO291

PXL_20240330_094831088.jpg

PXL_20240330_094831088.jpg30.03.2024 10:48 Universität Regensburg Google Pixel 7a + Pixel 7a back camera 5.43mm f/1.89 f/1.9 464µs 5.4mm (≙ 25mm) ISO46

PXL_20240330_100555065.jpg

PXL_20240330_100555065.jpg30.03.2024 11:05 Sportzentrum Uni Regensburg Google Pixel 7a + Pixel 7a back camera 5.43mm f/1.89 f/1.9 577µs 5.4mm (≙ 25mm) ISO45

PXL_20240330_102705966.jpg

PXL_20240330_102705966.jpg30.03.2024 11:27 Universität Regensburg Google Pixel 7a + Pixel 7a back camera 1.835mm f/2.2 f/2.2 364µs 1.8mm (≙ 14mm) ISO48

PXL_20240330_102816844.jpg

PXL_20240330_102816844.jpg30.03.2024 11:28 Universität Regensburg Google Pixel 7a + Pixel 7a back camera 5.43mm f/1.89 f/1.9 464µs 5.4mm (≙ 25mm) ISO41

PXL_20240330_103117814.jpg

PXL_20240330_103117814.jpg30.03.2024 11:31 Universität Regensburg Google Pixel 7a + Pixel 7a back camera 5.43mm f/1.89 f/1.9 563µs 5.4mm (≙ 25mm) ISO49

PXL_20240330_103321722.jpg

PXL_20240330_103321722.jpg30.03.2024 11:33 Universität Regensburg Google Pixel 7a + Pixel 7a back camera 5.43mm f/1.89 f/1.9 394µs 5.4mm (≙ 25mm) ISO46

PXL_20240330_103555656.jpg

PXL_20240330_103555656.jpg30.03.2024 11:35 Universität Regensburg Google Pixel 7a + Pixel 7a back camera 5.43mm f/1.89 f/1.9 690µs 5.4mm (≙ 25mm) ISO44

PXL_20240330_103634397.jpg

PXL_20240330_103634397.jpg30.03.2024 11:36 Universität Regensburg Google Pixel 7a + Pixel 7a back camera 5.43mm f/1.89 f/1.9 521µs 5.4mm (≙ 25mm) ISO49

PXL_20240330_103705104.jpg

PXL_20240330_103705104.jpg30.03.2024 11:37 Universität Regensburg Google Pixel 7a + Pixel 7a back camera 1.835mm f/2.2 f/2.2 945µs 1.8mm (≙ 14mm) ISO49

PXL_20240330_103738552.jpg

PXL_20240330_103738552.jpg30.03.2024 11:37 Universität Regensburg Google Pixel 7a + Pixel 7a back camera 1.835mm f/2.2 f/2.2 145µs 1.8mm (≙ 14mm) ISO49

PXL_20240330_103810397.jpg

PXL_20240330_103810397.jpg30.03.2024 11:38 Universität Regensburg Google Pixel 7a + Pixel 7a back camera 1.835mm f/2.2 f/2.2 1.1ms 1.8mm (≙ 14mm) ISO46

PXL_20240330_103820183.jpg

PXL_20240330_103820183.jpg30.03.2024 11:38 Universität Regensburg Google Pixel 7a + Pixel 7a back camera 5.43mm f/1.89 f/1.9 296µs 5.4mm (≙ 25mm) ISO45

PXL_20240330_103859545.jpg

PXL_20240330_103859545.jpg30.03.2024 11:38 Universität Regensburg Google Pixel 7a + Pixel 7a back camera 5.43mm f/1.89 f/1.9 197µs 5.4mm (≙ 25mm) ISO45

PXL_20240330_153517720.jpg

PXL_20240330_153517720.jpg30.03.2024 16:35 Universität Regensburg Google Pixel 7a + Pixel 7a back camera 5.43mm f/1.89 f/1.9 1.3ms 5.4mm (≙ 25mm) ISO46

PXL_20240330_153923695.jpg

PXL_20240330_153923695.jpg30.03.2024 16:39 Zentrales Hörsaalgebäude Google Pixel 7a + Pixel 7a back camera 5.43mm f/1.89 f/1.9 10.0ms 5.4mm (≙ 25mm) ISO54

PXL_20240330_153957131.jpg

PXL_20240330_153957131.jpg30.03.2024 16:39 Zentrales Hörsaalgebäude Google Pixel 7a + Pixel 7a back camera 5.43mm f/1.89 f/1.9 30.0ms 5.4mm (≙ 25mm) ISO129

PXL_20240330_154126485.jpg

PXL_20240330_154126485.jpg30.03.2024 16:41 Zentrales Hörsaalgebäude Google Pixel 7a + Pixel 7a back camera 5.43mm f/1.89 f/1.9 40.0ms 5.4mm (≙ 25mm) ISO165

PXL_20240330_154149092.jpg

PXL_20240330_154149092.jpg30.03.2024 16:41 Zentrales Hörsaalgebäude Google Pixel 7a + Pixel 7a back camera 1.835mm f/2.2 f/2.2 9.8ms 1.8mm (≙ 14mm) ISO67

PXL_20240331_070803969.MP.jpg

PXL_20240331_070803969.MP.jpg31.03.2024 09:08 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg Google Pixel 7a + Pixel 7a back camera 5.43mm f/1.89 f/1.9 20.0ms 5.4mm (≙ 25mm) ISO142

PXL_20240331_085701866.jpg

PXL_20240331_085701866.jpg31.03.2024 10:57 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg Google Pixel 7a + Pixel 7a back camera 5.43mm f/1.89 f/1.9 3.5ms 5.4mm (≙ 25mm) ISO39

PXL_20240331_110727050.jpg

PXL_20240331_110727050.jpg31.03.2024 13:07 Fakultät Informatik und Mathematik Google Pixel 7a + Pixel 7a back camera 5.43mm f/1.89 f/1.9 40.0ms 5.4mm (≙ 25mm) ISO93